Ichiban Shibori Frozen Draft, o chopp de colarinho congelado

Ichiban Shibori Frozen Draft, o chopp de colarinho congelado